Film

Czy pamięta ksiądz swoją pierwszą pielgrzymkę?