Film

Czy rodzic może uwolnić się od pytania, co zrobił źle?